Thursday, August 19, 2010

mBank sms reader 2.0 - nowości

Już na pierwszy rzut oka widzimy, że główne okienko aplikacji zostało wzbogacone o pełną treść sms'a nadsyłanego przez mBank. Ze względów bezpieczeństwa konta jest to niezbędne i wymagane przez departament bezpieczeństwa banku. Dlatego też mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo dane te pokazują się u dołu okienka.

Obok kodu pojawiła się ikonka megafonu. Po jej kliknięciu telefon powinien przeczytać kod wykorzystując wbudowany w ANDROIDA silnik syntezy mowy. Nie jest to płynne i eleganckie, czasami nawet nie po Polsku, lecz w następnych wersjach programu w tej kwestii będą naniesione poprawki i usprawnienia.

Pozostałe kwestie:
1. Logo mBanku - nie ma możliwości użycia oficjalnego logo banku, gdyż zgodnie z polityką w zakresie ekspozycji marki w Internecie nie jest możliwe wykorzystanie logotypu mBanku w tej aplikacji.
2. Automatyczne kasowanie SMS - niestety ze względów bezpieczeństwa nie może być udostępniona taka opcja. Po pierwsze wymaga ona specjalnych uprawnień od platformy ANDROID (prawo do zapisu w "skrzynce" SMS ), czego czynić po prostu nie chcę gdyż wtedy "nikt" nie zaufa mi, że aplikacja nic nie wysyła, oraz ze względu na bezpieczeństwo operacji na koncie - to właśnie na podstawie SMS'ów z banku są one wykonywane (powinny być!!!).
3. Inne banki - może... dlaczego nie... jak będzie trochę czasu... :-)Prosty i przejrzysty sposób na odczytanie ośmioznakowego kodu.

Aplikacja nie jest oficjalną aplikacją mBanku i używasz jej na własną odpowiedzialność. Aby dowieść dobrych intencji w Internecie opublikowałem kod źródłowy aplikacji pod adresem:
https://code.google.com/p/mbanksmsreader/
Program ten w żaden sposób nie archiwizuje sms'ów, nie rozsyła ich, nie kasuje. Jedyną intencją podczas pisania programu była wyłącznie chęć szybkiego prezentowania kodu nadesłanego przez mBank.

mBank sms reader - regulamin używania aplikacji

REGULAMIN korzystania z aplikacji mBank sms reader
Jako autor tej aplikacji jestem zmuszony do zastrzeżenia sobie prawa do wyłączenia odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania tej aplikacji (mBank sms reader) na operacjach konta klienta.

W porozumieniu z mBankiem, którego oficjalnym kanałem komunikacji z klientem jest SMS oraz mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo konta używanie tej aplikacji do wszelkich operacji na koncie czynisz na własną odpowiedzialność. Zawsze sprawdzaj sms'a nadesłanego przez mBank za pomocą wbudowanej, oficjalnej aplikacji telefonu. Operacje na koncie wykonuj zgodnie z zaleceniami i wymogami banku.

Jeżeli nie zgadzasz się z powyższym regulaminem - odinstaluj po prostu aplikację. Używając aplikację mBank sms reader akceptujesz niniejszy regulamin.

Sunday, August 1, 2010

mBank sms reader (only for Poland)

Aplikacja ta w prosty sposób przechwytuje sms'a wysłanego przez centrum sms mBank'u (numer telefonu 3388). Analizuje treść i wyświetla numer oraz kod operacji jako popup bez konieczności zaglądania do sms'a.

Prosty i przejrzysty sposób na odczytanie ośmioznakowego kodu.

Aplikacja nie jest oficjalną aplikacją mBanku. Aby dowieść dobrych intencji w Internecie opublikowałem kod źródłowy aplikacji pod adresem:
https://code.google.com/p/mbanksmsreader/
Program ten w żaden sposób nie archiwizuje sms'ów, nie rozsyła ich, nie kasuje. Jedyną intencją podczas pisania programu była wyłącznie chęć szybkiego prezentowania kodu nadesłanego przez mBank.

Saturday, January 3, 2009

Call Meter

This small application generate report from Android call log. This report is presented in message box. This app is as simple as possible.

This is my first app so please forgive me any bugs :-)

Suggestions are welcome.
Changelog:
ver. 1.0.2
Empty call log error: fixed
New: Missed calls